Kalite Yönetim Birimi
14 Eylül 2021




KALİTE YÖNETİM BİRİMİ
 

Dr. İbrahim YUVA 
       Başhekim

 


       Özgül ÇINARLIK
   Kalite Yönetim Direktörü





Kalite Yönetim Birimi Görev Ve Sorumlulukları

 1. Sağlıkta Kalite Standartları Hastane versiyon 5.1  e göre  görev ve sorumlulukları
 • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek.
 • Öz değerlendirmeleri yönetmek.
 • Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek.
 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek.
 • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi.) yönetmek.
 • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak.
 • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek.
 • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak.
 1. Hastanenin değerlerini, misyonunu  ve vizyonunu  benimsemek ve bu doğrultuda  görev yetki ve  sorumluluklarını yerine getirmek.
 2. Hastane amaç ve  hedeflerine ulaşılması için üzerine düşen çalışmaları yapmak .
 3. Hastalar ile sürekli iyi ilişkilerde bulunmak. Hastalara güler yüzlü davranmak.
 4. Kanun ve yönetmeliklere eksiksiz uymak.
 5. Uygunsuzluğa neden olan faktörlerin etkisinin ortadan kaldırılması için düzeltici-önleyici faaliyet çalışmalarına katılmak, gerektiği takdirde düzeltici faaliyet talebinde bulunmak.
 6. Kendisine verilen eğitimleri uygulamak ve yaygınlaşmasını sağlamak.
 7. Kalite Yönetim Birim dökümanlarına (prosedür,talimat,liste,rehber  vs.) uygun hareket etmek,
 8. Kayıt altına almalarda ilgili formları kullanmak ve eksiksiz tutmak .
 9. Yaptığı işle ilgili iyileştirme önerilerini Bölüm Kalite Sorumluları  ve Üst Yönetimle paylaşmak
 10. Diğer Birimlerin ve Kurumların istediği bilgileri zamanında vermek.
 11.  Kalite çalışmaları kapsamında yapılan faaliyetlere birimi adına katkı sağlamak.
 12.  İlgililerden (birimler  idari personel vs.) gerekli belgeleri talep etmek.
 13. Birim ile ilgili yazıları teslim alma ve tutanakları imzalamak.

Hastane Kalite Yönetim Birimi ve çalışmaları

    Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi, Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ülkemizde sağlık hizmetlerinin kalitesini en üst seviyeye çıkarmak, hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetini sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir.

      Hastanemizde kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla, hasta güvenliği, çalışan güvenliği, hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyetini esas alan  kalite çalışmaları  2003 yılında başlamıştır.

     SKS Sağlıkta Kalite Geliştirilmesine ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmeliği ve Sağlıkta Kalite Standartlarına   göre  kalite yönetim birimi çalışmalarını devam ettirir.