Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi
14 Eylül 2021
ÇALIŞAN  SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 • İlgili mevzuat gereğince İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu  bulunduğu için bu bulunan alanındaki sorumluluklar bu kurul tarafından  da yürütülmektedir.
 • Görev Tanımı
 •  Sağlık çalışanları için ideal ve güvenli bir çalışma ortamı ve altyapısının sağlanmak.
 • Görev Alan
 • Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması
 • Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması
 • Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması
 •  Kesici delici alet yaralanmasına yönelik risklerin azaltılması
 • Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması
 • Sağlık tarama programının hazırlanması, takibi gibi
 • Çalışan güvenliği uygulama sürecinde gerekli gördüğü hususlara müdahale ederek iyileştirilmesini sağlar.
 • Kalite Yönetim Birimi tarafından iletilen olay bildirimlerine yönelik kök neden analizi yapar, gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetleri başlatır.
 • Çalışan güvenliği kapsamında  iletilen olay bildirimlerine yönelik kök neden analizi yapılıp, gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetleri başlatılması.
 • Komite görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini KYB.FR. 09 Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi Değerlendirme Formu  ile her toplantıda değerlendirir.
 • Komite toplantılarında görev alacak kişilerin görev tanımları, sorumluluk ve yetki alanları KYB.FR. 09 Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi Değerlendirme Formunda belirtilmiştir.
 • Her toplantıda komite üyeleri sorumluluk ve yetki alanları çerçevesinde yaptığı incelme ve gözetimleri toplantıda sunar.
 • İnceleme ve gözetim sonuçları diğer komite üyeleri tarafından değerlendirilerek  gerekirse  düzeltici önleyici faaliyet başlatır
 • Toplantı zamanı
 • 3 ayda bir  toplanır.