Hasta Güvenliği Komitesi
14 Eylül 2021
HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 • Görev Tanımı
 • Hizmet alan tüm paydaşların zarar görmelerine yol açabilecek ve önceden öngörülebilen tüm tehlikeleri, kabul edilebilir bir düzeyde risk seviyesinde tutmak için alınabilecek tedbir ve iyileştirme faaliyetleri yapmak.
 • Görev Alanı
 • Hastaların doğru kimliklendirilmesi
 •  Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması
 • İlaç güvenliğinin sağlanması
 • Transfüzyon güvenliğinin sağlanması
 • Radyasyon güvenliğinin sağlanması
 • Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması
 • Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması
 • Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması
 • Hasta mahremiyetinin sağlanması
 • Hastaların güvenli transferi
 • Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi
 • Bilgi güvenliğinin sağlanması
 • Enfeksiyonların Önlenmesi
 • Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması gibi
 • Hasta güvenliği kapsamında iletilen olay bildirimlerine yönelik kök neden analizi yapılıp, gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetleri başlatılması.
 • Komite görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini KYB.FR. 08 Hasta Güvenliği Komitesi Değerlendirme  Formu ile her toplantıda değerlendirir.
 • Komite toplantılarında görev alacak kişilerin görev tanımları , sorumluluk ve yetki alanları KYB.FR. 08 Hasta Güvenliği Komitesi Değerlendirme  Formunda  belirtilmiştir. Her toplantı da komite üyeleri sorumluluk ve yetki alanları çerçevesinde  yaptığı inceleme ve gözetim sonuçlarını   toplantıda  sunar.
 • İnceleme ve gözetim sonuçları diğer komite üyeleri tarafından değerlendirilerek  gerekirse  düzeltici önleyici faaliyet başlatılır.
 • Toplantı zamanı
 • 3 ayda bir  toplanır.