Tesis Güvenliği Komitesi
14 Eylül 2021

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 • Görev Tanımı
 • Hasta, hasta yakınları ve çalışanlar için sürekli, güvenli ve kolay ulaşılabilir nitelikte hastane fiziki koşulları ve teknik altyapısını oluşturmak.
 • Görev Alanı
 • Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi
 • Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması
 •  Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması
 • Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları
 • Atık yönetimi çalışmaları
 • Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılması
 • Tehlikeli maddelerin yönetimi
 • Tesis Güvenliği Komitesi  kapsamında  iletilen olay bildirimlerine yönelik kök neden analizi yapılıp, gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetleri başlatılması.
 • Komite görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini KYB.FR.10  Tesis Güvenliği Komitesi  Değerlendirme  Formu ile her toplantıda değerlendirir.
 • Komite toplantılarında görev alacak kişilerin görev tanımları , sorumluluk ve yetki alanları KYB.FR.10  Tesis Güvenliği Komitesi  Değerlendirme  Formu ile  belirtilmiştir.
 • Her toplantıda da komite üyeleri sorumluluk ve yetki alanları çerçevesinde  yaptığı incelme ve gözetimleri  toplantıda  sunar.
 • İnceleme ve gözetim sonuçları diğer komite üyeleri tarafından değerlendirilerek  gerekirse  düzeltici önleyici faaliyet başlatır
 • Toplantı zamanı
 • 3 ayda bir  toplanır.